Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kortárs irodalom

2016.03.29

Parti Nagy Lajos: A test angyala

 

Parti Nagy Lajos a hazai posztmodern jellegzetes képviselője. A groteszk és a nyelvi, poétikai kreativitás jellemzi művészetét.

 

A test angyala című művével létrehozott egy fiktív nőalakot, Sárbogárdi Jolánt, akinek bőrébe bújva kisregényt írt.

Sárbogárdi Jolán rossz helyesírású, dilettáns írónő, aki szerelmes regényt ír. Finomkodó, de mégis műveletlen, szóhasználata és nyelvhasználata tele van hibákkal, gyakran él képzavarral. Ugyanakkor éppen ez a nyelvi közhelyesség, stílustalanság adja írása báját és komikumát.

 

A regény cselekménye egyszerű: a főszereplő, Margittay Edina gépírókisasszony és a fiatal tévérendező, Balajthy Dénes szerelméről szól. A történet önmagában meglehetősen hétköznapi, érdekessé a stílus teszi.

 

A test angyala műfaját tekintve egyszerre paródia és travesztia.

A paródia valamilyen ismert mű, műfaj vagy stílus gúnyos, komikus utánzása.

A travesztia a kigúnyolt témát vagy művet torz formában, szándékosan rossz stílusban, rossz verseléssel adja elő. A tartalom és a forma össze nem illése nevetséges hatást kelt.

 

A cím: A test angyala erotikus történetnek ígérkezik, de a regény kerüli a testiséget. A főhős, akire a cím utal, szemérmes, jól nevelt, a testiséget bűnnek tartja.

A műfaj megjelölése: habszódia. Ez sejteti, hogy könnyed lányregényről van szó. Szójáték: egyrészt utal a rapszódia műfajra – a szerelmes regényekben leírt érzelmek viharosságára, másrészt a tejszínhab édes könnyűségére és a szóda buborékjaira.

A kisregény azonban nem felel meg a rapszódia műfaj által sugallt érzelmi hullámzásnak. Edina és Dénes szerelme alig tartalmaz valódi érzelmi konfliktusokat, mélypontokat. Dénes árva, de jó körülmények között él. Edina öngyilkossági kísérlete sem komoly. Az élet sötét oldala csak néha villan fel a műben, hiszen a populáris irodalom alkotásai csak szórakoztatnak, izgalmat keltenek, érzelmileg indítanak meg, nem céljuk a társadalmi problémákkal való foglalkozás. Mindezt Dénes meg is fogalmazza, amikor az irodalommal szembeni elvárásait, a tömegízlést ismerteti.

Parti Nagy nemcsak a műfajt parodizálja, hanem az írót is. Sárbogárdi Jolán stílusára a lányregények negédes szóhasználata jellemző, nem ismeri igazán a világot, amelyről ír, csak szeretne oda tartozni. Meg is teremti az írónőt azzal, hogy elküldi a regényt egy esztétának egy levél kíséretében. Ebből megtudjuk, hogy Jolán Törökbálinton él, foglalkozása utókalkulátor. Már többször próbálkozott írni, ezt a regényét már méltónak tartja arra, hogy megjelenjen.

 

Azonban a mű több, mint nyelvi játék: a szerző a mai viszonyok pontos képét adja. A rendszerváltás korának jelenségeit mutatja be: a nyugati minta kritikátlan átvételét, majmolását. A szereplők sznob és szűk világban élnek, átveszik a hazai viszonyok között komikusnak ható amerikai életstílust.

Az író a szereplőket sematikusan ábrázolja: a nők karcsúak, illedelmesek, egyetemisták vagy egyetemre készülnek, mértéktartóan isznak, megvetik a durvaságot és a közönségességet. A férfiak sportosak, ápoltak, jól öltöznek, magas pozícióban dolgoznak, sikeresek, elismertek.

 

A stílus: Parti Nagy stílusára jellemző, hogy az elhasznált, megkopott köznyelvi fordulatokat felhasználva hoz létre új, játékos, paródiaszerű szöveget. Szándékosan rontott formában adja elő a szerelmes történetet. Gyakoriak a közhelyszerű metaforák, költői képek, az összekevert, elferdített szólások (Ezzel elárultad a fogad fehérjét…).

A szövegben nagyon gyakoriak a rájátszások, Petőfi, Csokonai, Madách, József Attila sorait szövi bele írásába (Hittem szép szavadnak, mégis megcsaltál ezzel a durvasággal.).

Nyelvi eszközökkel leplezi le a valóságot: a szolidaritás hiányát, a társadalmi problémák elfedését, a sznobizmust (a nevek –ffy-re, -thy-re végződnek), a polgári lét látszatát, a világ hamisságát, ürességét.

Sajátos nyelvi eszközöket is használ: nagybetűsítés (Magyar Költő), egybeírandó szavak különírása (Volks Wagen), szólások helytelen használata és szerkezetkeveredés (Étvágya, mint a szög, visszatért.), képzavar, stílustörés, túlzott választékosságra törekvés.