Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az USA

2016.02.20

Kiindulópont

 • A világ nagy része a XVIII. században Európa gyarmata lett
 • Közép- és Dél-Amerikában változatlanul a spanyolok, portugálok voltak az urak.
 • A franciákkal vívott hétéves gyarmati háborúból (1756-1763) Anglia került ki győztesen, övé lett India és az észak-amerikai kontinens.

 

Az észak-amerikai gyarmatok

A XVIII. századra Észak-Amerikában 13 angol gyarmat jött létre.

A déli gyarmatok:         

 • királyi vagy magántulajdonban voltak
 • néger rabszolgákkal dolgoztató ültetvényes rendszer terjedt el
 • A föld birtoklásáért földbért kellett fizetni.

Az északiak:

 • Önkormányzattal rendelkező kolóniák.
 • Ide az Angliában üldözött puritánok költöztek, akik magukkal hozták az önigazgatás és a szabad véleménynyilvánítás igényét.
 • Farmergazdaságok voltak: a farmer tulajdonával szabadon rendelkezett.

 

A XVIII. században a gyarmatoknak külön-külön szorosabb volt a kapcsolatuk az anyaországgal, mint egymással. Megkezdődött azonban az amerikai belső piac kialakulása. Mindez, és az északról, Kanadából fenyegető francia veszély szükségessé tette a gyarmatok szövetkezését. Első kezdeményezője Benjamin Franklin volt.

 

Anglia és a gyarmatok viszonya

            Amerika a XVIII. század vége felé még mezőgazdasági jellegű, de északon ígéretes ipar is kibontakozott. Anglia észak-amerikai kolóniáit nyersanyagtermelő és árufelvevő piacoknak tekintette. Meg akarta akadályozni, hogy az amerikai gazdaság saját lábra álljon. Vámokkal sújtották kereskedelmet. Törvénytelennek nyilvánították a papírpénz kibocsátást. Bélyegtörvény: minden okmányra, hirdetésre, újságra illetéket vetett ki.

Az angol parlament által megszavazott adókat és vámokat az amerikaiak törvénytelennek tekintették. Bojkottálták az angol árukat, az adók illetékek fizetését pedig megtagadták.

A kormány meghátrált, és visszavonta a sérelmezett vámokat, de fönntartotta az angol parlament adókivetési jogát→teavám

Az amerikaiak válaszul a tengerbe szórták három hajó rakományát. („Bostoni teadélután” 1773.)

A fegyveres összecsapások állandósultak.

 

Kitört a függetlenségi háború (1775-1783).

Erőviszonyok:

Angolok

 • Az erőviszonyok az angoloknak kedveztek
 • Jól felszerelt hadseregük, hadiflottájuk van
 • korlátlan pénzügyi hitel

Amerikaiak

 • az angolokat támogató ún. royalistákkal is meg kellett küzdeniük
 • nagy erkölcsi fölény
 • Ügyesen alkalmazták az indiánoktól eltanult szétszórt alakzat taktikáját.
 • A lakosságra mindenütt számíthattak.
 • Jó helyismeret
 • Önkéntes hadsereg + német zsoldosok
 • Vezető: George Washington

 

1776. július 4-én a kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Megszületett az új, független állam, az Amerikai Egyesült Államok.

A Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazványát Thomas Jefferson készítette.
Elvetette a rabszolgaságot, és ezt is az angolok bűnei közé sorolta.

Demokrácia, fő hatalom: a nép. A nép joga a rendszer megválasztása.

13 tartomány egyesülése.

 

A háború eseményei: Az amerikai csapatokat kezdetben kudarcok érték: az angolok bevették New Yorkot.

Az első jelentős győzelem 1777-ben volt, Saratogánál. A saratogai győzelem után Franciaország szövetséget kötött az Amerikai Egyesült Államokkal. A szövetséghez később csatlakozott Spanyolország, majd Hollandia is.

1781-ben Yorktown mellett francia segítséggel Washington bekerítette, és felszámolta az utolsó harcképes angol hadsereget.

1783-ban a Versailles-ban megkötött békében Anglia kénytelen volt elismerni az Egyesült Államok függetlenségét, Kanadát azonban megtarthatta Anglia.

 

1787-ben összeült a szövetségi (alkotmányozó) gyűlés, és megalkotta az Egyesült Államok alkotmányát.

A világ első és legrégebbi alkotmánya, mely a hatalommegosztás elvére épül és egyben modern köztársasági alkotmány.

Az USA szövetségi állam. Az unió felel: a honvédelemért, a külpolitikáért, a pénzügyekért, a külkereskedelemért

Unió élén az elnök áll:

 • prezidentális rendszer
 • az elnök a külpolitika irányítója
 • minisztereket, bírákat, nagyköveteket nevezhet ki, válthat le
 • 4 évre választják az elektorok
 • végrehajtó hatalom a kezében összpontosul

A törvényhozó hatalom: kétkamarás

 • a képviselőházat és a szenátust(együttesen: kongresszus) illette.
 • Szenátusba államonként 2-2 fő, képviselőházba az államokból lakosság-arányosan érkeznek a küldöttek
 • Törvény csak elnöki jóváhagyással!

Bírói hatalom

 • Élén: legfelső bíróság, vezetőjét az elnök nevezi ki
 • Tagállamok: saját törvényhozás, kormányzat a nem központi súlyú kérdések kivételével

Számos biztosíték gondoskodott a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom elválasztásáról.

A kiegészítések megteremtették a gyülekezés-, a szólás-, a sajtó szabadságát és az egyháznak az államtól való elválasztását.