Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szónoki beszéd

2016.03.29

A szónoki beszéd fogalma

 • Egy szónok által nagy nyilvánosság előtt mondott, ékes stílusú, igényes politikai vagy ünnepi beszéd.
 • Ide sorolunk minden olyan megnyilatkozást, amelyben a megszólaló nemcsak a saját nevében szól egy közösséghez.
 • Verbálisan egyirányú kommunikációs forma (a hallgatóságnak korlátozott lehetőségei vannak visszajelzésre: pl.: taps)

 

A szónoki beszéd megszerkesztésének menete:

 1. Témaválasztás – ez sokszor előre adott (itt ballagási búcsúbeszéd)
 2. Címadás: inkább témamegjelölő, mint szenzációvadász legyen (ennél a feladatnál nincs szükség címre)
 3. Szövegtípus kiválasztása – a műfaj megjelölése (itt alkalmi ünnepi beszéd)
 4. Elővázlat készítése – célja tudatosabb, célirányos anyaggyűjtés
 5. Anyaggyűjtés:
  Forrásai:
 • Könyvek, folyóiratok, film, tömegkommunikációs eszközök, Internet
 • Személyes beszélgetések, saját ismeret, tapasztalat (ekkor lesz hiteles beszédünk): utazás, olvasmányaink, személyes kapcsolataink révén.
 • Saját ötletek, gondolatok, melyek az esetleges következtetések levonása után születnek.
 1. Az anyag elrendezése
 • Fontosabb gondolatok, érvek kiválasztása ® tételmondatok megfogalmazása
 • Ezekből készül a vázlat, amely tételmondatokon kívül tartalmaz kulcsszavakat, neveket, adatokat.
 • Itt derül ki, hogy mi a lényeges, és mi a lényegtelen (ezeket “kidobjuk”)

A szöveg felépítését több elvnek kell irányítania: egység, haladás és folyamatosság, logikus és arányos elrendezés, fokozatosság, teljesség, befejezettség.

 1. A szöveg kidolgozása:
 • Végleges mondatok megfogalmazása
 • A szöveg csiszolása, színezése
 • Megfelelő stíluseszközök kiválasztása
 • Szövegformáló eszközök, szerkezeti megoldásuk, grammatikai és jelentésbeli kapcsolóelemek helyes használata
 • Nyelvhelyesség, helyesírás figyelembe vétele
 • Az előadásmód megtervezése
 • A gyakorlottabb előadóknak nem fontos szó szerint megfogalmazniuk a szöveget, elég a vázlatot, a tételmondatokat, és a fontosabb érveket leírniuk
 1. Az emlékezetbe vésés és az előadás:
 • Főbb tételek, lényeges érvek, néhány idézet, hatásos beszédfordulatok megtanulása
 • Próbabeszéd tartása (önellenőrzés, lámpaláz csökkentése)

Előadás közben sem szabad ragaszkodnunk az előre leírt mondatokhoz, a spontánnak tűnő beszédre kell törekednünk, a legkevésbé alkalmas a felolvasás a nyilvános előadásra