Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szóképek

2016.03.29

Képszerűségen a közlés képfelidéző erejét és érzelemkifejező voltát értjük. A szemléletesség legfőbb eszközei a szóképek.

Szókép (trópus): névátvitel, a fogalmak közti kapcsolat révén többletjelentés keletkezik.

Hasonlóságon alapuló: metafora, megszemélyesítés, allegória.

Hasonlóságon és érintkezésen alapuló: szinesztézia, szimbólum.

Érintkezésen alapuló: metonímia, szinekdoché.

Metafora: hasonlóságon alapuló névátvitel, összevont hasonlat. Két fogalom között fennálló tartalmi hasonlóságon vagy hangulati egyezésen alapul. Egyszerre két, egymástól távol eső képet idéz fel a nyelvtudatban, egy névbe tömörítve. Alakja szerint egyszerű vagy teljes.

Megszemélyesítés: elvont dolgot, élettelen tárgyat, természeti jelenséget emberi tulajdonságokkal ruház fel.

Allegória: erkölcsi eszme, elvont fogalom megszemélyesítése. Legtöbbször az egész művön végigvonul.

Szinesztézia: különböző érzékterületekhez kapcsolódó érzékleteket kapcsol össze.

Szimbólum: valamely gondolati tartalom felidézése képben.

Metonímia: két fogalom közötti térbeli, időbeli, anyagi egyezésen vagy ok - okozati kapcsolaton alapul. Inkább prózában fordul elő.

Szinekdoché: a nem és a fajta vagy a rész-egész viszony felcserélésén alapul.

A szemléletesség eszközei még:

Hasonlat: egy hasonlított dolog és egy hasonló párhuzamba állítása közös vonás alapján.

Körülírás: nem nevezzük nevükön a dolgokat.

eufemizmus: szépítés